IZR-netwerk

Het Ware Zelf in Zicht is aangesloten bij het IZR-Netwerk. De Interactieve Zelf Resonantie methode, IZR®, is ontwikkeld door Interakt (centrum voor meergenerationele psychotraumatologie).  De methode is gebaseerd op de door Prof. dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT (Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en Therapie) en op beproefde trauma‐ en hechtingstheorieën.

Het Ware Zelf in Zicht Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, intervisie en traumaverwerking. IZR-methode. Interactieve zelfresonantie methode.
Franz Ruppert Interakt logo izr-netwerk

Ik ben als IZR‐begeleider door Interakt toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR‐netwerk. Net als mijn collega’s in het IZR‐netwerk ben ik gedegen opgeleid in de toepassing van de methode. Daarnaast ben ik door Interakt opgeleid tot, en heb bij het opleidingsinstituut ervaring opgedaan als assistent-trainer in deze methode. Mijn collega’s en ik onderhouden onze kennis en vaardigheden door permanente educatie, zodat we op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en blijven reflecteren op onze persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Lees meer over de IZR-methode.
Lees hier meer over mijn werkwijze.
Lees hier meer over mij.
Klik hier voor het locatieoverzicht van mijn collega’s.
Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.