IoPT

“Everything you need to know for your own trauma healing is within you. You can access it when you are ready to take the risk.”

Franz Ruppert

De Identiteit-georiënteerde PsychotraumaTheorie en -therapie (IoPT) is ontwikkeld door dr. Franz Ruppert. De methode die voorkomt uit deze theorie wordt de Intentie-methode genoemd. Deze effectieve traumaverwerkingsmethode is gebaseerd op trauma(verwerkings)theorie, hechtingstheorie, ontwikkelingspsychologie en psychobiologie/neurobiologie, eigen onderzoek door Franz Ruppert en zijn jarenlange ervaring met therapeutische sessies met cliënten, zowel individueel als in groepsverband. Dr. Franz Ruppert heeft zich toegelegd op het leren begrijpen hoe trauma het menselijke welzijn beïnvloed en hoe te herstellen van de effecten van traumatiseren.

Wie ben ik?

Door (vroegkinderlijk) trauma zijn we onszelf vaak kwijtgeraakt. Om traumatische ervaringen te overleven hebben we hebben ons op onbewust niveau geïdentificeerd met de wil en behoeften van een belangrijke ander, meestal onze moeder of vader. Het effect van trauma is dat het onze identiteit (‘wie ben ik?’) en ons vermogen om autonoom te zijn (‘wat wil ik?’) ernstig beschadigt. Kernvragen bij IoPT zijn: ‘Wat is identiteit?’, ‘Wat is je oriëntatie(punt)?’, ‘Wat is de psyche?’ en ‘Wat is trauma?’.

In de traumasituatie hebben we geen keuze: we zijn overgeleverd aan de situatie. Onze autonomie wordt ontkend of zelfs uitgewist. We raken symbiotisch verstrikt met deze persoon en we weten niet meer wie we zelf zijn. Om de pijn van de traumasituatie niet te voelen heeft de psyche een oer-mechanisme: het splitst dat pijnlijke deel (traumadeel) af en geeft daarmee (een deel van) de eigen identiteit, de eigen ‘ik’, op. Als je als overlevingsstrategie je heel vroeg hebt moeten ‘afsplitsen’, als je heel erg vroeg je ‘ik’ hebt moeten opgeven, ligt je oriëntatiepunt niet meer bij jezelf, je eigen gevoel en je eigen lichaam, maar ligt het buiten je, bij de wil en behoeften van de ander. Vaak worden deze symbiotische verstrikkingen en overlevingsstrategieën in een IoPT-sessie zichtbaar, wordt je je ervan bewust en ga je hun betekenis beseffen en begrijpen.

Het is een stap naar de ontwarring van de verstrikkingen tussen identiteit en identificatie.

Wat wil ik?