Verbeelding: “het wijze mens”

Stel dat je je toekomstige zelf om raad kon vragen. Wat zou die jou vanuit zijn of haar perspectief vertellen over de vraag die je aan hem/haar zou kunnen voorleggen? Je kunt bijvoorbeeld je 98-jarige zelf een brief laten schrijven aan je huidige zelf over wat het leven hem/haar allemaal heeft geleerd.

Het Ware Zelf in Zicht Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, intervisie en traumaverwerking. IZR-methode. Interactieve zelfresonantie methode.
Franz Ruppert Interakt tuingeranium
  • Doe je ogen dicht en stel jezelf voor op 98-jarige leeftijd. Probeer je in te beelden hoe je er tegen die tijd ongeveer uitziet.
  • Formuleer een vraag of kwestie die je aan je wijze zelf wilt voorleggen.
  • Probeer voor je te zien dat je 98-jarige en huidige zelf een gesprek met elkaar voeren.
  • Besef ondertussen dat je een ouder, wijzer en volledig ontwaakt deel van jezelf raadpleegt, dat jouw levensloop kent.
  • Verandert dit bredere perspectief de manier waarop jij tegen je huidige leven aankijkt?

Deze oefening komt uit “The Little Book. Innerlijke rust. Eenvoudige oefeningen voor minder stress en meer balans”, Ashley Davis Bush, 2017

Het Ware Zelf in Zicht Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, intervisie en traumaverwerking. IZR-methode. Interactieve zelfresonantie methode.
Franz Ruppert Interakt tuingeranium rond