Wat kun je zelf doen?

Het Ware Zelf in Zicht Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, intervisie en traumaverwerking. IZR-methode. Interactieve zelfresonantie methode.
Franz Ruppert Interakt labyrinth

Naast de optie om professionele hulp in te schakelen, zijn er ook mogelijkheden om zelf of met behulp van vrienden en/of familie, aan zelfontwikkeling te doen.

Oefening “het wijze mens in jou”

Stel dat je je toekomstige zelf om raad kon vragen. Wat zou die jou vanuit zijn of haar perspectief vertellen over de vraag die je aan hem/haar zou kunnen voorleggen? Je kunt bijvoorbeeld je 98-jarige zelf een brief laten schrijven aan je huidige zelf over wat het leven hem/haar allemaal heeft geleerd.

  • Doe je ogen dicht en stel jezelf voor op 98-jarige leeftijd. Probeer je in te beelden hoe je er tegen die tijd ongeveer uitziet.
  • Formuleer een vraag of kwestie die je aan je wijze zelf wilt voorleggen.
  • Probeer voor je te zien dat je 98-jarige en huidige zelf een gesprek met elkaar voeren.
  • Besef ondertussen dat je een ouder, wijzer en volledig ontwaakt deel van jezelf raadpleegt, dat jouw levensloop kent.
  • Verandert dit bredere perspectief de manier waarop jij tegen je huidige leven aankijkt?

Deze oefening komt uit “The Little Book. Innerlijke rust. Eenvoudige oefeningen voor minder stress en meer balans”, Ashley Davis Bush, 2017

Oefening met wisseling van positie

waarnemerspositie/ik-positie en de ander….

Perspectief verschuiving

situatie van nu lijkt op situatie van toen… reactie van nu is eigenlijk agv situatie van toen…

Wegen naar herstel door Bessel van der Kolk

Het Ware Zelf in Zicht Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, intervisie en traumaverwerking. IZR-methode. Interactieve zelfresonantie methode.
Franz Ruppert Interakt Traumasporen boek Bessel van de Kolk

Om traumatische stress te kunnen verwerken is het essentieel om de juiste balans tussen het rationele brein en de emotionele hersenen te herstellen, zodat je het gevoel kunt hebben dat je controle hebt over hoe je reageert en hoe je je leven leidt. De kern van herstel is zelfbewustzijn: ‘door ons bewust te worden van onze innerlijke ervaring en te leren om ons te verzoenen met wat er binnen in ons gebeurt’. Adviezen die Van der Kolk in zijn boek geeft en die je zelf kunt doen zijn bijvoorbeeld: yoga, mindfulness, kunst, dans muziek, voldoende slaap en beweging.

Aanbevelingen van Nadine Burke Harris

Het Ware Zelf in Zicht Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, intervisie en traumaverwerking. IZR-methode. Interactieve zelfresonantie methode.
Franz Ruppert Interakt boek Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen Nadine Burke Harris

In haar boek geeft Harris een aantal aanbevelingen om stress ’te lijf te gaan’. Als allereerst is het belangrijk om te weten wat stress met je lichaam doet. Vervolgens zijn er zes gebieden waarop mensen met een overactieve stressreactie op kunnen letten: voldoende slaap, beweging, gezonde voeding, mindfulness, geestelijke gezondheid en gezonde relaties. Daarnaast toont Harris in haar studies en in haar boek aan dat er een samenhang is tussen ingrijpende jeugdervaringen en gezondheids- en welzijnproblemen en raad aan om een preventie- en vroegtijdig opsporingsplan te maken. Harris benadrukt dat “wij, als mensen, de kracht hebben om onszelf te genezen”.