Sue Gerhardt

“Waarom liefde zo belangrijk is. Hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt.

Psychotherapeute Sue Gerhardt laat in haar boek zien wat het effect is van liefdevolle, empatische ouders op de ontwikkeling van de hersenen vroeg in het leven van een kind, vooral voor de ontwikkeling van het emotionele en het sociale brein. De eerste relaties in het leven van een baby zijn belangrijk. In haar boek beschrijft ze dat er specifieke ‘paden in het brein’ zijn die bepalen hoe we stress ervaren en die bijdragen aan onze psychische gezondheid.

Het Ware Zelf in Zicht Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, intervisie en traumaverwerking. IZR-methode. Interactieve zelfresonantie methode.
Franz Ruppert Interakt Sue Gerhardt boek Waarom liefde zo belangrijk is
Sue Gerhardt over de invloed op het jonge babybrein

In haar boek “Waarom liefde zo belangrijk is. Hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt” 2004 beschrijft Gerhardt de psychiatrische definitie van trauma als “elke ervaring waarbij je lichaam of je leven wordt bedreigd, of elk letsel dat je met opzet wordt toegebracht.” Ze schrijft dat “experts hebben ontdekt dat het zelfs traumatisch is om er getuige van te zijn dat dit iemand anders gebeurt – of om zelf iemand letsel toe te brengen – wat betekent dat het onvermijdelijk is dat we ons identificeren met de ervaring van anderen.” lees meer

Ze beschrijft trauma als “elke ervaring waarbij je lichaam of je leven wordt bedreigd, of elk letsel dat je met opzet wordt toegebracht”. “Trauma gaat dus ook om angst in zijn oervorm. De normale respons op dergelijke traumatische ervaringen is om bang te zijn. Wanneer dit gebeurd, zal de amygdala van een individu een vechten-of-vluchten-respons inschakelen en verschillende (biologische) systemen in werking zetten.” Denk hierbij aan adrenaline waardoor hartslag en bloeddruk stijgen. Vervolgens zal een biologische kettingreactie de productie van cortisol in gang zetten. “Al deze effecten nemen gewoonlijk binnen een paar uur af waarna alles weer normaal is. Maar wanneer het trauma heel extreem of chronisch is, zal dit niet gebeuren. Het kan dan lang duren om te herstellen van posttraumatische stress.”

Sue Gerhardt beschrijft verder dat zij ziet dat veel van de mensen die moeilijk herstellen van een traumatische ervaring op volwassen leeftijd veelal de mensen zijn die over minder stevig gebouwd emotionele systemen beschikken. De oorzaak voert terug naar de babytijd, de periode van emotionele regulatie en hechting en waarin deze emotionele systemen zich ontwikkelen. Mensen die het in hun vroege emotionele leven moeilijk gehad hebben reageren vaak (over)gevoelig op stress, hun stressrespons kan gemakkelijker over zijn toeren raken wanneer ze een situatie onbewust als bedreigend of als onbeheersbaar opvatten.

De kracht om te herstellen wordt ook bepaald door het vermogen om de steun te krijgen die je nodig hebt. Dit vermogen wordt ook beinvloed door ervaringen in het verleden. Door het gebrek aan vertrouwen in de hulp van anderen, zullen mensen die een onveilige of getraumatiseerde vroege jeugd hebben gehad, minder snel om hulp vragen, terwijl hulp uit de omgeving van levensbelang is voor het herstel.